Trenutno pregledavate Javni poziv za sportske udruge (klubove) za 2021. godinu

Javni poziv za sportske udruge (klubove) za 2021. godinu

Sportska zajednica Grada Garešnica objavila je Javni poziv za sufinanciranje programa i projekata sportskih udruga za 2021. Godinu.

Sadržaj Javnog poziva za sufinanciranje programa i projekata sportskih udruga za 2021. godinu možete preuzeti ovdje.

Prijava na ovaj Javni poziv mora sadržavati:

– Opisni obrazac prijave za programe i projekte u sportu (preuzmi),
– Obrazac prijave financijskih sredstava za programe i projekte u sportu (preuzmi),
– Popis članova sportske udruge,

– Izvadak ili presliku novog rješenja iz Ureda državne uprave, odnosno dokaz da je predana dokumentacija za usklađenje statuta sa Zakonom o udrugama, – Potvrda Porezne uprave o stanju duga po osnovi javnih davanja ne starija od 30 dana od dana objave javnog poziva,

– Potpisanu i ovjerenu izjavu (potpisuje ju predsjednik kluba) da su ispunjene sve obveze prema davateljima potpore u ranije provođenim programima / projektima / manifestacijama,
– Uvjerenje nadležnog suda da se protiv odgovorne osobe prijavitelja ne vodi kazneni postupak koje nije starije od šest mjeseci od objave javnog poziva.

Sa sportskim udrugama (klubovima) čiji će programi / projekti biti odabrani za financiranje, potpisat će se Ugovor o sufinanciranju programa / projekta u 2021. godini.
Rok za podnošenje prijava po ovom Javnom pozivu istječe dana 01. ožujka 2021. godine.