Trenutno pregledavate Javni poziv za sportske udruge (klubove)

Javni poziv za sportske udruge (klubove)

Sportska zajednica Grada Garešnica objavila je Javni poziv za sufinanciranje programa i projekata sportskih udruga za 2020. Godinu.

Sadržaj Javnog poziva za sufinanciranje programa i projekata sportskih udruga za 2020. godinu možete preuzeti ovdje.

Prijava na ovaj Javni poziv mora sadržavati:

– Opisni obrazac prijave za programe i projekte u sportu (preuzmi),
– Obrazac prijave financijskih sredstava za programe i projekte u sportu (preuzmi),
– Popis članova sportske udruge,

– Izvadak ili presliku novog rješenja iz Ureda državne uprave, odnosno dokaz da je predana dokumentacija za usklađenje statuta sa Zakonom o udrugama, – Potvrda Porezne uprave o stanju duga po osnovi javnih davanja ne starija od 30 dana od dana objave javnog poziva,

– Potpisanu i ovjerenu izjavu (potpisuje ju predsjednik kluba) da su ispunjene sve obveze prema davateljima potpore u ranije provođenim programima / projektima / manifestacijama,
– Uvjerenje nadležnog suda da se protiv odgovorne osobe prijavitelja ne vodi kazneni postupak koje nije starije od šest mjeseci od objave javnog poziva.

Sa sportskim udrugama (klubovima) čiji će programi / projekti biti odabrani za financiranje, potpisat će se Ugovor o sufinanciranju programa / projekta u 2020. godini.
Rok za podnošenje prijava po ovom Javnom pozivu istječe dana 21. veljače 2020. godine.