Trenutno pregledavate <strong>Javni poziv</strong>

Javni poziv

za sufinanciranje programa i projekata sportskih udruga za 2023. godinu

Temeljem članka 76. Zakona o sportu (Narodne novine, broj 71/06 i 124/10, 124/11, 86/12, 94/13 i 85/15), Zakona o Udrugama (Narodne novine, broj 74/14) i Uredbi o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode Udruge (Narodne novine, 26/15), Sportska zajednica Grada Garešnica objavljuje

Javni poziv

za sufinanciranje programa i projekata sportskih udruga za 2023. godinu

I.

U Proračunu Grada Garešnica za 2023. godinu, osigurana su sredstva za financijsku potporu programa i projekata sportskih udruga (klubova) namijenjenih zadovoljavanju javnih potreba u području sporta, a definiranih prema prioritetima utvrđenim od strane zajedničkog Povjerenstva Sportske zajednice Grada Garešnica i Grada Garešnica.

Predviđeni iznos ukupnih sredstava u Proračunu Grada Garešnica za sufinanciranje sporta u 2023. godini, odnosno iznos koji će se temeljem ovog Javnog poziva moći dodijeliti sportskim udrugama (klubovima) za provedbu programa u sportu jest 90.250,00 eura.

Javni poziv će, radi zadovoljenja uvjeta o provedbenim kapacitetima iz Uredbe Vlade Republike Hrvatske, provesti Grad Garešnica putem Upravnog odjela za gospodarstvo i opće poslove, a u suradnji sa Sportskom zajednicom Grada Garešnica.

II.

Na ovaj Javni poziv se mogu javiti sve udruge sa sjedištem na području Grada Garešnica, čiji su ciljevi i djelatnost usmjereni k zadovoljavanju javnih potreba građana Grada Garešnica u području sporta, a kojima temeljna svrha nije stjecanje dobiti te čije aktivnosti nadležni upravni odjel Grada Garešnica ne ocijeni kao gospodarsku djelatnost u sportu.

Udruge koje se javljaju na ovaj javni poziv moraju :

– biti upisane u Registar udruga i Registar sportskih djelatnosti,

– posjedovati RNO broj,

– dostaviti dokaz o tome da su uskladile svoje statute s odredbama Zakona, te podnijele zahtjev Uredu državne uprave u Bjelovarsko – bilogorskoj županiji za promjenu podataka u Registru,

– uredno i transparentno voditi financijsko poslovanje,

– ispunjavati sve druge uvjete propisane natječajem.

III.

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti u sklopu ovog Javnog poziva te kasnije  ugovoriti po programu je 550,00 eura, a najveći iznos po programu je 24.000,00 eura.

IV.

Svaka udruga može prijaviti i ugovoriti jedan program u okviru ovog Poziva i to na razdoblje provedbe do 12 mjeseci.

Prijave se podnose na posebnim obrascima:

  1. Opisni obrazac prijave za programe i projekte u sportu,
  2. Obrazac prijave financijskih sredstava za programe i projekte u sportu,

koji se mogu preuzeti na mrežnim stranicama SZ grada Garešnica.

V.

S korisnicima kojima će biti odobrena financijska sredstva u sklopu ovog Javnog poziva, Sportska zajednica će sklopiti Ugovor o sufinanciranju programa / projekata u sportu.

VI.

Rok za podnošenje prijava, neovisno kojim putem se one dostavljaju, istječe u petak, 25. veljače  2023. godine u 15.00 sati.

Procjenu pristiglih prijava će, u skladu s kriterijima za financiranje programa i projekata u sportu, izvršiti Povjerenstvo koje zajednički utvrđuju pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo i opće poslove, te Sportska zajednica Grada Garešnica.

VII.

Prijave koje ne udovoljavaju gore navedenim uvjetima, koje su nepotpune, pogrešno ispunjene ili pristignu izvan roka, neće se razmatrati.

VIII.

Prijave s obrascima šalju poštom ili predaju osobno u SZ grada Garešnica na sljedećoj adresi:

SPORTSKA ZAJEDNICA GAREŠNICA

Vladimira Nazora 25

43280 Garešnica

s naznakomJavni poziv za financiranje programa udruga u sportu – ne otvaraj“.

( prostorija SZ  zgrada Krugovala na katu svaki utorak od 13 do 17 sati)

Garešnica, 25. siječnja 2023. godine.

        Predsjednik SZ:

      Željko  Rijetković