Javni poziv za sufinanciranje programa i projekata sportskih udruga za 2023. godinu

Temeljem članka 76. Zakona o sportu (Narodne novine, broj 71/06 i 124/10, 124/11, 86/12, 94/13 i 85/15), Zakona o Udrugama (Narodne novine, broj 74/14) i Uredbi o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode Udruge (Narodne novine, 26/15), Sportska zajednica Grada Garešnica objavljuje

Javni poziv

za sufinanciranje programa i projekata sportskih udruga za 2023. godinu

I.

U Proračunu Grada Garešnica za 2023. godinu, osigurana su sredstva za financijsku potporu programa i projekata sportskih udruga (klubova) namijenjenih zadovoljavanju javnih potreba u području sporta, a definiranih prema prioritetima utvrđenim od strane zajedničkog Povjerenstva Sportske zajednice Grada Garešnica i Grada Garešnica.

Predviđeni iznos ukupnih sredstava u Proračunu Grada Garešnica za sufinanciranje sporta u 2023. godini, odnosno iznos koji će se temeljem ovog Javnog poziva moći dodijeliti sportskim udrugama (klubovima) za provedbu programa u sportu jest 90.250,00 eura.

Javni poziv će, radi zadovoljenja uvjeta o provedbenim kapacitetima iz Uredbe Vlade Republike Hrvatske, provesti Grad Garešnica putem Upravnog odjela za gospodarstvo i opće poslove, a u suradnji sa Sportskom zajednicom Grada Garešnica.

Cijeli javni poziv: Ovdje

Javni poziv za sportske udruge (klubove) za 2022. godinu

Sportska zajednica Grada Garešnica objavila je Javni poziv za sufinanciranje programa i projekata sportskih udruga za 2022. Godinu.

Sadržaj Javnog poziva za sufinanciranje programa i projekata sportskih udruga za 2022. godinu možete preuzeti ovdje.

Prijava na ovaj Javni poziv mora sadržavati:

– Opisni obrazac prijave za programe i projekte u sportu (preuzmi),
– Obrazac prijave financijskih sredstava za programe i projekte u sportu (preuzmi),
– Popis članova sportske udruge,

– Izvadak ili presliku novog rješenja iz Ureda državne uprave, odnosno dokaz da je predana dokumentacija za usklađenje statuta sa Zakonom o udrugama,  
– Potvrda Porezne uprave o stanju duga po osnovi javnih davanja ne starija od 30 dana od dana objave javnog poziva,

– Potpisanu i ovjerenu izjavu (potpisuje ju predsjednik kluba) da su ispunjene sve obveze prema davateljima potpore u ranije provođenim programima / projektima / manifestacijama,
– Uvjerenje nadležnog suda da se protiv odgovorne osobe prijavitelja ne vodi kazneni postupak koje nije starije od šest mjeseci od objave javnog poziva.

Sa sportskim udrugama (klubovima) čiji će programi / projekti biti odabrani za financiranje, potpisat će se Ugovor o sufinanciranju programa / projekta u 2022. godini.
Rok za podnošenje prijava po ovom Javnom pozivu istječe dana 01. ožujka 2022. godine.

Javni poziv za sportske udruge (klubove) za 2021. godinu

Sportska zajednica Grada Garešnica objavila je Javni poziv za sufinanciranje programa i projekata sportskih udruga za 2021. Godinu.

Sadržaj Javnog poziva za sufinanciranje programa i projekata sportskih udruga za 2021. godinu možete preuzeti ovdje.

Prijava na ovaj Javni poziv mora sadržavati:

– Opisni obrazac prijave za programe i projekte u sportu (preuzmi),
– Obrazac prijave financijskih sredstava za programe i projekte u sportu (preuzmi),
– Popis članova sportske udruge,

– Izvadak ili presliku novog rješenja iz Ureda državne uprave, odnosno dokaz da je predana dokumentacija za usklađenje statuta sa Zakonom o udrugama,  
– Potvrda Porezne uprave o stanju duga po osnovi javnih davanja ne starija od 30 dana od dana objave javnog poziva,

– Potpisanu i ovjerenu izjavu (potpisuje ju predsjednik kluba) da su ispunjene sve obveze prema davateljima potpore u ranije provođenim programima / projektima / manifestacijama,
– Uvjerenje nadležnog suda da se protiv odgovorne osobe prijavitelja ne vodi kazneni postupak koje nije starije od šest mjeseci od objave javnog poziva.

Sa sportskim udrugama (klubovima) čiji će programi / projekti biti odabrani za financiranje, potpisat će se Ugovor o sufinanciranju programa / projekta u 2021. godini.
Rok za podnošenje prijava po ovom Javnom pozivu istječe dana 01. ožujka 2021. godine.

ŠPORTSKIM UDRUGAMA GRADA
Objava izbora za predsjednika Športske zajednice grada Garešnica

Poštovani,

na temelju članka 33. Satuta Športske zajednice Garešnica Izvršni odbor Športske zajednice Garešnica na  sjednici održanoj 17. prosinca 2020. godine usvojio je

ODLUKU

            o provedbi izbora za predsjednika Športske zajednice Garešnica u mandatnom razdoblju 2021.-2025. godine.

            Ukoliko imate kandidata za predsjednika kojeg podržava 5 članova Skupštine molimo Vas da nam najkasnije do 28. veljače 2021. godine dostavite potpisan i ovjeren obrazac, koji se nalazi u privitku.

S poštovanjem,    Tajnik: Milan  Klišan

ŠPORTSKIM UDRUGAMA GRADA
Objava izbora za predstavnike u Skupštini Športske zajednice Garešnica

Poštovani,

    na temelju članka 18. Satuta Športske zajednice Garešnica Izvršni odbor Športske zajednice Garešnicaje na  sjednici održanoj 17. prosinca 2020. godine usvojio je 

ODLUKU

            o provedbi izbora opunomoćenih predstavnika u Skupštinu Športske zajednice Garešnica u mandatnom razdoblju 2021.-2025. godine.

            Molimo vas da do 28. veljače 2021. godine izvršite odabir predstavnika koji će slijedeće četiri godine predstavljati vašu Športsku udrugu u Skupštini Športske zajednice Garešnica.

            U privitku dopisa je primjerak odluke koju popunjene dostavite u zadanom roku.

S poštovanjem,    Tajnik: Milan  Klišan

Javni poziv za sportske udruge (klubove) za 2020. godinu

Sportska zajednica Grada Garešnica objavila je Javni poziv za sufinanciranje programa i projekata sportskih udruga za 2020. Godinu.

Sadržaj Javnog poziva za sufinanciranje programa i projekata sportskih udruga za 2020. godinu možete preuzeti ovdje.

Prijava na ovaj Javni poziv mora sadržavati:

– Opisni obrazac prijave za programe i projekte u sportu (preuzmi),
– Obrazac prijave financijskih sredstava za programe i projekte u sportu (preuzmi),
– Popis članova sportske udruge,

– Izvadak ili presliku novog rješenja iz Ureda državne uprave, odnosno dokaz da je predana dokumentacija za usklađenje statuta sa Zakonom o udrugama,  
– Potvrda Porezne uprave o stanju duga po osnovi javnih davanja ne starija od 30 dana od dana objave javnog poziva,

– Potpisanu i ovjerenu izjavu (potpisuje ju predsjednik kluba) da su ispunjene sve obveze prema davateljima potpore u ranije provođenim programima / projektima / manifestacijama,
– Uvjerenje nadležnog suda da se protiv odgovorne osobe prijavitelja ne vodi kazneni postupak koje nije starije od šest mjeseci od objave javnog poziva.

Sa sportskim udrugama (klubovima) čiji će programi / projekti biti odabrani za financiranje, potpisat će se Ugovor o sufinanciranju programa / projekta u 2020. godini.
Rok za podnošenje prijava po ovom Javnom pozivu istječe dana 21. veljače 2020. godine.